“МАСКАА ЗҮҮЦГЭЭЕ, ГАРАА УГААЦГААЯ” – аян 2020.10.27-2020.12.31-ийг дуусдал зохион байгуулагдаж байна.