“Монгол улсын замын хөдөлгөлгөөний дүрэмд жолоочид хориглох зүйл заалт”-ыг хүргэж байна.Мөн эцэг эх асран хамгаалагч та бүхэн тээврийн хэрэгслийн эрхийн үнэмлэхгүй насанд хүрээгүй хүүхдэд жолоо шилжүүлэхгүй байж хүүхдэдээ тавих хараа хяналтаа сайжруулна уу.