-1,2 ангийн сурагчдын дундах гар зургийн уралдаанд

1 байр 2*6 ангийн сурагч Б.Гүнжлхам

2 байр 2*3 ангийн сурагч Э.Гуамарал

3 байр 1*1 ангийн сурагч М.Гэгээнээ

-3,4 ангийн сурагчдын дундах гар зургийн уралдаанд

1 байр 3*5 ангийн сурагч Н.Зөөлөн-Уянга

2 байр 4*4 ангийн сурагч Б.Улсболд

3 байр 4*6 ангийн сурагч Ц.Энхриймаа

-5 ангийн сурагчдын дундах комик зургийн уралдаанд

1 байр 5*5 ангийн сурагч М.Мөнхнаран

2 байр 5*6 ангийн сурагч Д.Үүрийнтуяа 3 байр 5*3 ангийн сурагч М.Сондор нар тус тус шалгарлаа.