Сүрьеэгүй сургууль аяны хүрээнд дунд ангийн сурагчдын дунд зохион бичлэгийн уралдаан зохион байгууллаа. Уралдаанд 1-р байранд 8*5 ангийн сурагч Ш.Саруулбуян, 2-р байранд 6*7 ангийн сурагч Г.Саруул-Эрдэм, 3-р байранд 7*6 ангийн сурагч П.Шинэтуяа, 6*7 ангийн сурагч О.Азжаргал нар тус тус шалгарлаа. Сурагчид даа амжилт хүсье.