Сургуулийн түүх

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 464 тоот захирамж, Дүүргийн засаг даргын 2010 оны А/373 тоот захирамжаар үүсгэн байгууллагдсан. Анхны захирал С.Ичинхорлоо, Сургалтын ерөнхий менежер З.Болормаа

Бүтэц орон тоо:

  Хичээлийн жил Бүлгийн тоо Хүүхдийн тоо Багш ажилчдын тоо
  2010-2011 78 2582 186
  2011-2012 78 2592 182
  2012-2013 77 2578 178
  2013-2014 59 1780 138
  2014-2015 59 1764 138
  2015-2016 59 1963 143
  2016-2017 58 1984 144
  2017-2018 61 2100 143
  2018-2019 62 2200 143