Эцэг эх, асран хамгаалагч та бүхэн өөрийн болон хүүхдийнхээ сэтгэл зүйг тайван байлгаж зөвлөмжийг хэрэгжүүлэрэй.