Хөл хорио тогтоосон энэ өдрүүдэд хүүхдээ эергээр хүмүүжүүлэх 3 аргыг хүргэж байна. Юуны өмнө та хайртай үрсийнхээ төлөө Эерэг орчинг бүрдүүлж, Эерэг харилцааг бий болгоорой.