2020.05.11-2020.05.15-ны Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж бна 👩‍🏫Сургуулийн өмнөх боловсрол 👨‍🏫ЕБ-ын 1-12 дугаар анги 👩‍🏫Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад зориулсан 👨‍🏫Насан туршийн боловсролд зориулсан 👩‍🏫Тусгай хэрэгцээт боловсролд зориулсан теле хичээлээ дараах хуваарийн дагуу хүлээн авч үзээрэй. Теле хичээлдээ идэвхтэй хамрагдаарай. ✍️👍

Холбоосоор орж үзэх: https://www.facebook.com/MinistryofEdu/photos/pcb.701134120715705/701132900715827/?type=3&theater