ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ҮҮСЧ БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

БНХАУ болон дэлхийн бусад улс оронд шинэ коронавирүсийн тархалт эрс нэмэгдэгдэж байгаатай холбогдуулан уг халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор боловсрол сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг түр зогсоосонтой холбогдуулан хүүхдийн аюулгүй...