СҮРЬЕЭГҮЙ ИРЭЭДҮЙ ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

СҮРЬЕЭГҮЙ ИРЭЭДҮЙ ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

-1,2 ангийн сурагчдын дундах гар зургийн уралдаанд 1 байр 2*6 ангийн сурагч Б.Гүнжлхам 2 байр 2*3 ангийн сурагч Э.Гуамарал 3 байр 1*1 ангийн сурагч М.Гэгээнээ -3,4 ангийн сурагчдын дундах гар зургийн уралдаанд 1 байр 3*5 ангийн сурагч Н.Зөөлөн-Уянга 2 байр 4*4 ангийн...