Ковид-19 | Зөвлөгөө, мэдээлэл өгдөг эмч, мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулж байна

Ковид-19 | Зөвлөгөө, мэдээлэл өгдөг эмч, мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулж байна

Коронавируст халдвараас сэргийлэх зөвлөгөө, мэдээлэл авах иргэдэд шуурхай хариу өгөх 119 тусгай дугаарыг ЭМЯ-ны санаачлагаар 24 цагаар ажиллуулж байгаа. Тусгай дугаар дээр гурван ээлжээр жижүүрлэн ажиллаж байгаа эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдэд...